Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Τρίτη 22 Δεκεμβρίου

0
33

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  16η / 2020, ΤΑΚΤΙΚΗ , Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει με Τηλεδιάσκεψη (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010,

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αριθµό 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αριθµό 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) και με την χρήση της υπηρεσίας  “zoom” (σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τον Δήμο)  , την Τρίτη  22α   Δεκεμβρίου    2020  και ώρα 19:00 ,  για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020, του Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 174 / 2020 , 187 / 2020 , 216 / 2020 & 217 / 2020).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Α.Ο.Ε. 173/2020)
 4. Λήψη απόφασης για την Παράταση ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης Κερασιάς .
 5. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 40.570,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2020 (Γ’ κατανομή). (Σχετική η 5/2020 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων . (Α.Ο.Ε.   201 / 2020)
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 202  /2020)
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους λαϊκών αγορών έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 203 / 2020)
 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων , για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων, έτους 2021. (Α.Ο.Ε.204 /2020)
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων , έτους 2021. (Α.Ο.Ε 205 / 2020)
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας , έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 206 / 2020 ).
 12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους παρεπιδημούντων , έτους 2021 (Α.Ο.Ε.    207 / 2020)
 13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού , έτους 2021.(Α.Ο.Ε. 208 /2020)
 14. Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό  δημοτικού φόρου , έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 209   / 2020)
 15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου , έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 210  / 2020)
 16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων , έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 211 / 2020)
 17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης αιγιαλού-παραλίας, με αντάλλαγμα , έτους 2021. (Α.Ο.Ε. 212   / 2020) .
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26/06/2018», έως την 30-03-2021 , λόγω σύνταξης Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ 

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.