24 θέσεις εργασίας για έργα στη λίμνη Κάρλα

0
8

ergasia1Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α’ Φάση – Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α’ Φάση» ως εξής:

– Τρεις (3) ΠΕ Λρχαιολόγοι, για χρονικό διάστημα έως και επτά (7) μηνών και πάντως όχι μετά τις 30.04.2015
– Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Λρχαιοτήτων κατ Έργων Τέχνης & ελλείψει αυτού ένας (1) ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Λρχαιοτήτων, Ζωγραφικής κατ Έργων Τέχνης, για χρονικό διάστημα έως και επτά (7) μηνών και πάντως όχι μετά τις 30.04.2015
– Είκοσι (20) ΔΕ Εργατοτεχνίτες & ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για χρονικό διάστημα έως και επτά (7) μηνών και πάντως όχι μετά τις 30.04.2015.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 38001 ΒΟΛΟΣ, υπόψη Γραμματείας κου Βογιατζή Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http: / /diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22/09/2014 έως 26/09/2014).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.