ΚΕΠ Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Με τα δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν από τις 7:00 έως  15:00, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα πολλές υποθέσεις του που σχετίζονται όχι μόνο με το Δήμο αλλά και με διάφορες Υπηρεσίες Δημοσίου, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών κλπ.

ΚΕΠ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟY

Διεύθυνση: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 30 – 37500, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Τηλέφωνο: 2425024290 , 2425023477
Φαξ: 2425024291
E-mail: d.feron-magnisias@kep.gov.gr


ΚΕΠ ΚΑΡΛΑΣ

Διεύθυνση : Στεφανοβίκειο Μαγνησίας – 37500, ΚΑΡΛΑ
Τηλέφωνο : 2425041603
Φαξ: 2425041632
E-Mail: d.karlas@kep.gov.gr