Τηλέφωνα Δήμου

Τηλέφωνα Δήμου Ρήγα Φεραίου

Τηλεφωνικό Κέντρο

24253 50200

FAX

24250 22870

Γραφείo Δημάρχου
Δήμαρχος

24253 50201

Γραμματεία Δημάρχου

24253 50209

d.r.feraiou@0922.syzefgxis.gov.gr

24253 50211

Ληξιαρχείο

24253 50210

Πρωτόκολλο

24253 50203

Δημοτολόγιο

24253 50204

24253 50204

Γραφείο Προσωπικού

24253 50205

Οικονομική Υπηρεσία

24253 50217

24253 50217

Έσοδα

24253 50218

Εισπράκτορας

24253 50216

Ταμίας

24253 50219

Αποφάσεων Δ.Σ.

24253 50223

Αποφάσεων Ο.Ε.

24253 50225

Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.

24253 50225

Τμήμα Αλλοδαπών

24253 50215

Υπεύθυνος Νοπικών Προσώπων

24253 50225

Τεχνική Υπηρεσία

24253 50230

24253 50224

24253 50227

24253 50228

Γεωπόνος

24253 50220

Επόπτης Καθαριότητας – Ανταποκριτής ΟΓΑ

24253 24290

ΚΕΠ Βελεστίνο
ΚΕΠ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (0576)

24250 24290

d.feron-magnisias@kep.gov.gr

FAX

24250 24291


Υποθηκοφυλάκειο

24250 22303

Στεφανοβίκειο – Τοπική κοινότητα
Κοινότητα

24250 41205

24250 41672
ΚΕΠ ΚΑΡΛΑΣ (0574)

24250 41603

d.karlas@kep.gov.gr

ΚΕΠ FAX

24250 41606

ΚΑΠΗ

24250 41210

Πολιτιστικός Σύλλογος “Αριστοτέλης”

24250 41064

Ριζόμυλος – Τοπική κοινότητα

24250-31201

24250 31488

ΚΑΠΗ

24250 31585

6977075106
Αγροτικό ιατρείο

24250 31120

Αγροτικός Συνεταιρισμός “Η Δήμηρα”

24250 31241

Κανάλια – Τοπική κοινότητα

24280 73343

24280 73430

Βοήθεια στο σπίτι

24280 73288

Δημοτικός οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΔΟ.Υ.ΚΑ)

24280 73288

ΚΑΠΗ

24280 73826

Περιφερειακό Ιατρείο

24280 73207

Σουρλίγκειο Ίδρυμα – Γηροκομείο

24280 74042

Κερασιά – Τοπική κοινότητα

24280 73460

Κέντρο Ενημέρωσης Ορεινού Βορείου Πηλίου

24280 73353

Κεραμίδι – Τοπική κοινότητα

24280 73752

24280 74178

Αερινό – Τοπική κοινότητα

24250 22780

Άγιος Γεώργιος – Τοπική κοινότητα

24250 22491

Χλόη – Τοπική κοινότητα

24250

Περίβλεπτο – Τοπική κοινότητα

24250 51210

Μικρό Περιβολάκι – Τοπική κοινότητα

24250 23020