Δάνεια με επιδότηση για τους αγρότες – Ποιοι μπορούν να τα πάρουν

  Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

  0
  28

  Το ποσό των 30 εκατ. ευρώ παρέχει στους έλληνες αγρότες το Μέτρο 4.1.2 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών. Το εν λόγω μέτρο έχει ως στόχο την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία, καθώς και την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.

  Επίσης, στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των καλλιεργειών, ενώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

  Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (υποβρύχιες αντλίες, συστήματα στάγδην άρδευσης κ.ά.) και δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αυτά πρέπει:

  Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, οφείλει να προσκομίσει έγγραφο του ΕΦΚΑ ότι εκκρεμεί η διαδικασία αυτή και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα.

  Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε Ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

  Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα πρέπει:

  Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

  Να έχουν διάρκεια – κατ ελάχιστο – 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την 31η Δεκεμβρίου του έτους ν+10. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει, πρέπει να οριστεί/ανανεωθεί πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης.

  Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

  Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

  Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πρέπει να ισχύουν τα εξής:

  Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Ολες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν. Εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά.
  Ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος, και πιο συγκεκριμένα αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.).

  Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

  Εξηγώντας στα «ΝΕΑ» τα οφέλη του μέτρου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης σημείωσε πως αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο συγκρότησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου με σκοπό τη λελογισμένη χρήση των αρδευτικών υδάτων, παράλληλα με την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων.

  «Ενισχύουμε τον έλληνα αγρότη παρέχοντάς του τα χρηματοδοτικά κίνητρα που θα του επιτρέψουν μέσω του εκσυγχρονισμού του αρδευτικού του εξοπλισμού να βελτιώσει τις καλλιεργητικές του μεθόδους, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει το εισόδημά του. Απαντάμε έμπρακτα στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και μειώνουμε δραστικά τις ποσότητες υδάτων που αντλούνται. Παράλληλα όμως ενδυναμώνουμε και την αποδοτικότητα των αρδευτικών μεθόδων και βοηθάμε ουσιαστικά στην περιβαλλοντική βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνδυάζοντάς τη με αυτήν της ανταγωνιστικότητάς τους» επισήμανε.

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.