Αμετάβλητα τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Βόλου για το 2021

  0
  23

  Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που θα ισχύσουν για το 2021 θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Bόλου, που συνεδριάζει δια ζώσης τη Δευτέρα στις 6:30 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι στα τέλη κοινοχρήστων χώρων δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε σύγκριση με το 2020 και το 2019.

  Η πόλη του Βόλου χωρίστηκε σε ζώνες ως εξής:
  Ζώνη Α: Περιλαμβάνει την οδό Αργοναυτών από Μπόρελ μέχρι και Φιλελλήνων και την οδό Ν. Πλαστήρα από την οδό Περραιβού μέχρι τον Άναυρο.
  Ζώνη Β: Περιλαμβάνει το τμήμα της πόλης που περικλείεται μεταξύ των οδών Αργοναυτών, Φιλελλήνων, Δημητριάδος, Ν. Πλαστήρα, Φιλιππίδου, Πολυμέρη, Ι. Καρτάλη, Ανθ. Γαζή, Κουταρέλια, Δημητριάδος Μπόρελ, Αργοναυτών, εκτός του προς την οικοδομική γραμμή πεζοδρομίου της οδού Αργοναυτών και της οδού Ν. Πλαστήρα που περιλαμβάνεται στην Α’ Ζώνη.
  Ζώνη Γ: Περιλαμβάνει το τμήμα της πόλης που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Μελά, Ανθ. Γαζή, Ι. Καρτάλη, Πολυμέρη, Φιλιππίδη, Γ. Δήμου, Αρ. Ζάχου, Αναλήψεως, Παγασών, Παπαδιαμάντη, Λ. Λαμπράκη, Δημητριάδος Π. Μελά.
  Ζώνη Δ: Περιλαμβάνει τα τμήματα της πόλης που περικλείονται μεταξύ των οδών α) Παπαδιαμάντη, Παγασών, Αναλήψεως, Αρ. Ζάχου, Παπαδιαμάντη και β) Ροστώβ (Κενταύρων), Αφροδίτης, Αθηνάς, Κρατίνου, Ανώνυμος 7, Αλκήστιδος, Απόλλωνος-Ανώνυμος 2, Σταδίου, Βόλου-Αγριάς, Ροστώβ.
  Ζώνη Ε: Περιλαμβάνει τα τμήματα της πόλης που περικλείονται μεταξύ των οδών α) Κασσαβέτη, Γ. Δήμου, Αρ. Ζάχου, Αγ. Γερασίμου, Κουντουριώτου , Τριανταφυλλίδη, Μεταμορφώσεως, Λ. Μαβίλη, Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού), Μαβίλη, Κασσαβέτη. β) Ιερολοχιτών, Αλαμάνας, Λαρίσης, Φαναριωτών, Ζαλόγγου, Ναυπλίου, Ιερολοχιτών. γ) Την εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ν. Παγασών και δ) την εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Δημ. Υπαλλήλων(Σωρός).
  Ζώνη ΣΤ: Περιλαμβάνει το υπόλοιπο τμήμα της πόλης.
  Επίσης η παραλία χωρίστηκε σε 2 ζώνες
  Ζώνη Α: Περιλαμβάνει το προς την οικοδομική γραμμή πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών μεταξύ των οδών Φιλελλήνων και Τοπάλη, καθώς και της οδού Φιλελλήνων από της παραλίας μέχρι της οδού Δημητριάδος.
  Ζώνη Β: Περιλαμβάνει το προς την οικοδομική γραμμή πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών μεταξύ των οδών Τοπάλη και Μπόρελ, καθώς και της οδού Μπόρελ μεταξύ των οδών Ιάσονος και Αργοναυτών.

  Τα τέλη που καθορίστηκαν και για το 2021 είναι τα εξής:

  – Δημοτική Ενότητα Βόλου: 1) Πεζοδρόμιο οδών Ζώνης Α: 20,00 €/τ.μ./έτος, 2) πεζοδρόμιο οδών Ζώνης Β: 18,00 €/τ.μ./έτος, 3) πεζοδρόμιο οδών Ζώνης Γ: 14,00 €/τ.μ./έτος, 4) πεζοδρόμιο οδών Ζώνης Δ: 13,00 €/τ.μ./έτος, 5) πεζοδρόμιο οδών Ζώνης Ε: 12,00€/τ.μ./έτος, 6) πεζοδρόμιο οδών Ζώνης ΣΤ: 10,00 €/τ.μ./έτος, 7) παραλία ζώνη Α: 38,00€/τ.μ./έτος, 8) παραλία Ζώνη Β: 32,00 €/τ.μ./έτος, 9) κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλών: 10,00 €/τ.μ./έτος, 10) πεζόδρομοι: 48,00 €/τ.μ./έτος, 11) πεζόδρομος οδού Λεμαν: 20,00 €/τ.μ./έτος, 12) πεζόδρομοι εκτός ζώνης που περικλείεται από τις οδού Παπαδιαμάντη – Ξενοφώντος – 28ης Οκτωβρίου – Ανθ. Γαζή – Φιλελλήνων 20,00 €/τ.μ./έτος, 13) πλατεία Αγ. Κωνσταντίνο – Αναύρου – πλατεία Ελευθερίας: 38,00 €/τ.μ./έτος, 14) λοιπές πλατείες: 21,00 €/τ.μ./έτος, 15) πεζοδρόμια πλατειών 21,00 €/τ.μ./έτος, 16) πεζοδρόμια απέναντι από πλατείες: 14,00 €/τ.μ./έτος, 17) πεζοδρόμιο οδών ήπιας κυκλοφορίας: 48,00 €/τ.μ./έτος, 18) πεζόδρομοι Παλαιών – πλατεία Παλαιών: 38,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας: 1) Πεζόδρομοι-πλατείες: 14,00 €/τ.μ./έτος, 2) λοιπά πεζοδρόμια: 8,00 €/τ.μ./έτος, 3) κοινόχρηστοι χώροι: Τ.Κ. Γλαφυρών και Μελισσατίκων: 4,00€/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Πορταριάς: 1) Πορταριά: 9,00 €/τ.μ./έτος, 2) Άλλη Μεριά: 4,00 €/τ.μ./έτος, 3) Κατηχώρι: 4,00 €/τ.μ./έτος, 4) Σταγιάτες: 4,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Αγριάς: 1) Κοινόχρηστοι χώροι: 4,00 €/τ.μ./έτος, 2) κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλών: 9,00 €/τ.μ./έτος, 3) κοινόχρηστοι χώροι Χανίων: 9,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας: 1) Κοινόχρηστοι χώροι: 4,00 €/τ.μ./έτος, 2) κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλών: 9,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Αισωνίας: 1) Κοινόχρηστοι χώροι: 4,00 €/τ.μ./έτος, 2) κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλών: 9,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας: Κοινόχρηστοι χώροι: 9,00 €/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου: 1) Κοινόχρηστοι χώροι παραλιακής ζώνης: 9,00 €/τ.μ./έτος, 2) λοιπές περιοχές: 6,00 €/τ.μ./έτος, 3) κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλών: 9,00€/τ.μ./έτος, 4) κοινόχρηστοι χώροι Τ.Κ. Αϊδινίου και Μικροθηβών: 4,00€/τ.μ./έτος.

  – Δημοτική Ενότητα Ιωλκού: Κοινόχρηστοι χώροι: 4,00 €/τ.μ./έτος.

  Πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτάθηκε ο τρόπος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2021 να καθοριστεί ως εξής:

  Α) Άδειες έως 150€ να εξοφλούνται εφάπαξ
  Β) Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει στον Δήμο Βόλου εγγυητική επιστολή καλής πληρωμής η οποία θα είναι ισόποση του τέλους κοινοχρήστων χώρων. Το αναλογούν τέλος στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ανάλογα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους
  Γ) στην περίπτωση τμηματικής καταβολής προκαταβολή 30% του τέλους κοινοχρήστου χώρου με την αίτηση και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται ανάλογα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους.

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.